OP 2021

Om du är intresserad av att bli medlem eller få information om Team OP kan du ringa eller skriva till en medlem i styrgruppen så kontaktar vi dig. Det finns även ett kontaktformulär här på sidan.

För alla medlemmar gäller det…:

Medlemskap i Team OP kostar 700 SEK per år.

En konkret förändring som sker 2021 är att medlemmar i Team OP automatiskt blir medlemmar i Staffanstorp CK, vilket gör att föreningen förutom den redan starka ungdomsverksamheten får en stark motionsverksamhet.

För medlemmarna betyder detta följande :

Motionärer i Team OP kan, genom sitt medlemskap i Staffanstorp CK, teckna tävlingslicens, och i och med det också ges möjlighet att tävla i t.ex. Skånealliansens deltävlingar.

Staffanstorp CKs ungdomsträningar tisdagar, torsdagar och lördagar blir öppna för Team Ops medlemmar

Team OPs träningar måndagar, onsdagar och söndagar blir öppna för Staffanstorp CKs ungdomar

Team Ops organiserade dagar för gruppcykling är Måndag, Onsdag och Söndag. Medlemskapet inkluderar även en avslutningsmiddag för alla motionärer när säsongen är över och på utvalda cykelresor till Danmark finns möjlighet till reducerat pris.
I Team OP är du en del av ett glatt gäng positiva cyklister som alla har gemensamt att vi gillar cykla ihop. Välkommen till gemenskapen i Team OP där vi ibland cyklar vi lite längre och vissa turer lite snabbare på racercykel. Team OPs ambition är att ha flera fartgrupper så våra gruppcyklingar passar alla som älskar att cykla.

Krav för att cykla med Team OP:
För att vara medlem i Team OP behöver du ha en racercykel. Det finns inga krav på märke eller viss kvalitet men för att vi ska få ut så mycket som mjöligt av vår cykling så bör cykeln vara genomgången och servad. OBS! Det är hjälmkrav på alla sammankomster med Team OP

Sommar-Träning :
Team OP är ambitionen att kunna dela in i två grupper beroende på antal cyklister. Hastigheten varierar från gång till gång beroende på antal cyklister, väder och vind. Dock har Team OP som utgångspunkt att cyklister som ansluter till den snabbare gruppen cyklar med genomsnittlig hastighet på 32-36 km/h .
I den grupp med lugnare tempo är den genomsnittliga hastigheten 28-32 km/h.Tänk på  att det är skillnad att cykla ensam!
Du kan alltså räkna med att det går 2-3 km/h snabbare i en grupp.
Team OP har ambition att träna 3 gånger i veckan från och med den 1 april.
Träningstider:
Söndag 09.00
Måndag/Onsdag 17.30 i april
OBS! I Maj startar vi 18.30.
Vanligtvis kör vi de första 5-10 km tillsammans, därefter delar vi upp i två grupper om vi blir för många eller skillnaden blir för stor. Ibland kör vi tillsammans hela turen. Inslag av intervaller kan läggas till, självklart är intervallerna anpassade efter förmåga. Vi tränar olika discipliner såsom lagtempo, TT, belgisk kedja, utbrytning, backträning etc.
Rutterna är varierande och längden på cykelturen är mellan 40-60 km på måndag/onsdag och på söndagar 70-120 km.

Vinter-Träning:
Under vintern anordnar vi gruppträning via Zwift 2 ggr i veckan.
Det finns även möjlighet att köra guidade  MTB rundor i Genarp Onsdagar (mörkerkörning) och lördagar för den som vill.

Vad kan du bistå med:
Som medlem i Team OP kan du bistå med förslag och upplägg för en träningsrunda/ träningsresa i ditt närområde.Det finns möjlighet för alla Team OPs medlemmar att varje år deltaga i olika motionsslopp i Sverige men även utomlands. För att detta ska kunna vara möjligt är det en självklarhet att vi tillsammans i Team OP ställer upp och hjälper till vid denna typen av arrangemang.

Regler:
På Team Ops träningar, både under vardagar och under helgen finns vanligtvis en ansvarig ”tränare/ledare” som har förberett cykelturen.
Vid mekaniska fel eller punkteringar väntar vi naturligtvis på varandra.
Naturligtvis kör vi alltid med devisen ”alla ska med hem”

Vänliga hälsningar styrgruppen i Team OP